Vyacheslav Kravtsov

Vyacheslav Kravtsov

Сareer:

BC Kyiv (2005-2010) 
BC Donetsk (2010-2012) 
BC Detroit Pistons (2012-2013) 
Phoenix Suns (2013-2014)
Dry Lyons Foshan, China (2014-2015)
CSKA Moscow (2015)
Zaragoza, Spain (2015)

Achievements:

Champion of Ukraine: 2005, 2012 
Vice-champion of Ukraine: 2006, 2007, 2008, 2011  
Ukrainian Cup Winner: 2007 
Superleague All-Star Game participant: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

COOPERATION
"All-Star Game" 2012. Vyacheslav Kravtsov "All-Star Game" 2012. Vyacheslav Kravtsov "All-Star Game" 2012. Vyacheslav Kravtsov
1803