BC Budivelnyk photo shoot 2011/2012

Rolandas Alievas. BC Budivelnyk photo shoot 2011-2012 Pavel Burenko. BC Budivelnyk photo shoot 2011-2012 Luis Flores. BC Budivelnyk photo shoot 2011-2012 Denys Lukashov. BC Budivelnyk photo shoot 2011-2012 Jack McClinton. BC Budivelnyk photo shoot 2011-2012 Dmytriy Zabirchenko. BC Budivelnyk photo shoot 2011-2012

Guards


 • Rolandas Alievas
 • Pavlo Burenko
 • Luis Flores
 • Denys Lukashov
 • Jack McClinton
 • Dmytro Zabirchenko

Forwards


 • Andriy Malysh
 • Andriy Agafonov
 • Zach Morley
 • Oleksiy Onufriev
 • Suad Sehovic
 • Leonid Stefanishyn
 • Volodymyr Yegorov

Andriy Malysh. BC Budivelnyk photo shoot 2011-2012 Andriy Agafonov. BC Budivelnyk photo shoot 2011-2012 Zach Morley. BC Budivelnyk photo shoot 2011-2012 Oleksiy Onufriev. BC Budivelnyk photo shoot 2011-2012 Suad Sehovic. BC Budivelnyk photo shoot 2011-2012 Leonid Stefanishyn. BC Budivelnyk photo shoot 2011-2012 Volodymyr Yegorov. BC Budivelnyk photo shoot 2011-2012
Mykhailo Anisimov. BC Budivelnyk photo shoot 2011-2012 Kostyantyn Anikiyenko. BC Budivelnyk photo shoot 2011-2012 Artiom Parakhouski. BC Budivelnyk photo shoot 2011-2012

Centers

 • Mykhailo Anisimov
 • Kostyantyn Anikiyenko
 • Artiom Parakhouski

Coaches

 • Zvezdan Mitrovic
 • Boris Sagai
 • Viktor Kobzistyi

Zvezdan Mitrovic. BC Budivelnyk photo shoot 2011-2012 Boris Sagai. BC Budivelnyk photo shoot 2011-2012 Viktor Kobzistyi. BC Budivelnyk photo shoot 2011-2012
1665