BC Budivelnyk photo shoot 2011/2012

Rolandas Alievas. BC Budivelnyk photo shoot 2011-2012 Pavel Burenko. BC Budivelnyk photo shoot 2011-2012 Luis Flores. BC Budivelnyk photo shoot 2011-2012 Denys Lukashov. BC Budivelnyk photo shoot 2011-2012 Jack McClinton. BC Budivelnyk photo shoot 2011-2012 Dmytriy Zabirchenko. BC Budivelnyk photo shoot 2011-2012

Guards


  • Rolandas Alievas
  • Pavlo Burenko
  • Luis Flores
  • Denys Lukashov
  • Jack McClinton
  • Dmytro Zabirchenko

Forwards


  • Andriy Malysh
  • Andriy Agafonov
  • Zach Morley
  • Oleksiy Onufriev
  • Suad Sehovic
  • Leonid Stefanishyn
  • Volodymyr Yegorov

Andriy Malysh. BC Budivelnyk photo shoot 2011-2012 Andriy Agafonov. BC Budivelnyk photo shoot 2011-2012 Zach Morley. BC Budivelnyk photo shoot 2011-2012 Oleksiy Onufriev. BC Budivelnyk photo shoot 2011-2012 Suad Sehovic. BC Budivelnyk photo shoot 2011-2012 Leonid Stefanishyn. BC Budivelnyk photo shoot 2011-2012 Volodymyr Yegorov. BC Budivelnyk photo shoot 2011-2012
Mykhailo Anisimov. BC Budivelnyk photo shoot 2011-2012 Kostyantyn Anikiyenko. BC Budivelnyk photo shoot 2011-2012 Artiom Parakhouski. BC Budivelnyk photo shoot 2011-2012

Centers

  • Mykhailo Anisimov
  • Kostyantyn Anikiyenko
  • Artiom Parakhouski

Coaches

  • Zvezdan Mitrovic
  • Boris Sagai
  • Viktor Kobzistyi

Zvezdan Mitrovic. BC Budivelnyk photo shoot 2011-2012 Boris Sagai. BC Budivelnyk photo shoot 2011-2012 Viktor Kobzistyi. BC Budivelnyk photo shoot 2011-2012
1400