BC Odessa - BC Budivelnyk

BC "Odessa" - BC "Budivelnyk"
Championship "Superleague" 2014-2015.
November 27, 2014.
The match ended with a score of 68-72.
The starting five Budivelnyk: Denis Lukashov, Dmitry Zabirchenko, Alexander Lipoviy, Mikhail Anisimov, Alexander Tishchenko.
Head coach of BC "Budivelnyk": Vitaly Cherny.
Leaders Budivelnyk: Konstantin Anikienko, Maxim Pustozvonov, Alexander Lipoviy.

COOPERATION

Odessa - Budivelnyk (infographics)

Odessa - Budivelnyk (infographics)

Odessa - Budivelnyk (infographics)

#AredI
2265