BC Budivelnyk - BC Kiev

BC "Budivelnyk" - BC "Kiev"
December 12, 2014, the Palace of Sports.
The match ended with a score of 80-76.
The starting five Budivelnyk: Denis Lukashov, Dmitry Zabirchenko, Alexander Lipoviy, Konstantin Anikienko, Maxim Pustozvonov.
Head coach of BC "Budivelnik" : Vitaly Cherny.
Leaders Budivelnyk: Denis Lukashov, Artem Buczkiy, Alexander Lipoviy.


COOPERATION

Budivelnyk - Kiev (Infographics)

BC Budivelnyk - BC Kiev

#AredI
2194